Theaterdiner - De man van dyn Libben

  • 14 December 2019 17:30
  • MFC Het Spectrum
  • € 41,50
Theaterdiner - De man van dyn Libben

Bij hotel-restaurant It Posthûs eet je heerlijk voorafgaand aan de voorstelling. Wij zorgen dat u op tijd bij de voorstelling bent. We bieden een buffet aan met stokbrood en kruidenboter, verschillende salades, vlees, warme groenten, rijst en gebakken aardappelen.

2,5 uur voor de start van de voorstelling kunt u bij Hotel-restaurant It Posthûs in Burdaard terecht. De drankjes zijn voor eigen rekening. Daarna geniet u van de voorstelling in MFC Het Spectrum: 

In tragikomeedzje fol leafde en wraak, skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn boek ‘De man van je leven.’ Yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma mei as spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma Rezjy: Bruun Kuijt. ‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin. Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek? Neat is wat it liket…