Dockumer Skotsploeg

  • 20 October 2019 15:00
  • MFC Het Spectrum
  • € 5,50
Dockumer Skotsploeg

Skotsen betekent dansen en dat doet de Dockumer Skotsploech al meer dan 25 jaar. In kledij van rond 1850-1860 en de dansen, o.a. polka’s en walsen, komen uit diezelfde tijd. Het was een rijke tijd en de boeren verdienden hun geld met de boterhandel naar Engeland. Dit komt tot uiting in de kleding en vooral in het oorijzer en de sieraden van zowel de man als de vrouw. De Dockumer Skotsploech heeft al in vele landen opgetreden en mocht ook veel buitenlandse groepen ontvangen.