Striid Om 't Mearkeslot | 7 july

  • 7 July 2024 15:00
  • 4
  • Vereniging Masquerade Theater Jongerein
  • € 10,00
Striid Om 't Mearkeslot | 7 july

De Striid Om 't Mearkeslot begjint as Wikka de heks rûzje hân hat mei Geert de boskwachter en syn soan Jan.

Se ha nammentlik in beam op har hûske falle litten. Wikka beslút dan om it slot te besetten en kening Freddy-Rick en keninginne Livia gefangen te nimmen. 


Wikka en har kat Azraël wolle allinnich it slot ferlitte as se it Teehûs yn harren besit krije. Dêrom beslút it folsleine Mearkebosk yn aksje te kommen. Sil it har slagje om Wikka ôf te setten en de kening en keninginne te befrijen?

Kom, sjoch en belibje dit spannende aventoer mei ús mei by Masquerade Theater Jongerein!


Spyldata:

freedtejûn 5 july
sneontejûn 6 july
sneintemiddei 7 july (matinee)

freedtejûn 12 july
sneontemiddei 13 july (matinee)
sneintemiddei 14 july (matinee)

Bern oant en mei 5 jier meie fergees nei dit iepenloftspul!